Kto powinien kontrolować prace ziemne na budowie?
Kto powinien kontrolować prace ziemne na budowie?
wtorek, 13 lutego 2024

Prace ziemne to jeden z kluczowych etapów budowy, niosący ze sobą szereg zagrożeń. Dlatego tak ważne jest, aby były one odpowiednio kontrolowane. Kto zatem powinien czuwać nad ich prawidłowym przebiegiem?

Odpowiedzialność za bezpieczeństwo

Główna odpowiedzialność za bezpieczeństwo na budowie spoczywa na kierowniku budowy. Do jego obowiązków należy m.in.:

  • Sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (PBZO), w którym uwzględnione zostaną m.in. specyfika prac ziemnych, przewidywane zagrożenia oraz środki bezpieczeństwa.
  • Nadzór nad przestrzeganiem przepisów BHP przez wszystkich pracowników.
  • Zapewnienie odpowiedniego sprzętu i odzieży ochronnej.
  • Przeprowadzanie szkoleń BHP dla pracowników.

Nadzór nad robotami ziemnymi

Oprócz kierownika budowy, nadzór nad robotami ziemnymi sprawują również:

  • Inspektor nadzoru budowlanego – kontroluje zgodność wykonywanych robót z projektem budowlanym i pozwoleniem na budowę.
  • Projektant – może być obecny na budowie w celu konsultacji i wyjaśnień dotyczących projektu.
  • Rzeczoznawca ds. bezpieczeństwa pracy – może być zaangażowany w przypadku robót ziemnych o podwyższonym ryzyku.

Dodatkowe kontrole

W zależności od specyfiki robót ziemnych, mogą być również przeprowadzane inne kontrole, np.:

  • Przez przedstawicieli gestorów sieci uzbrojenia terenu – w przypadku prac ziemnych w pobliżu instalacji podziemnych.
  • Przez Państwową Inspekcję Pracy – w celu kontroli przestrzegania przepisów BHP.

Podsumowując, nadzór nad robotami ziemnymi na budowie to zadanie wielu osób. Kierownik budowy, inspektor nadzoru budowlanego, projektant, rzeczoznawca ds. bezpieczeństwa pracy oraz przedstawiciele gestorów sieci uzbrojenia terenu – wszyscy oni mają wpływ na bezpieczeństwo i prawidłowy przebieg prac.

Pamiętaj! Wybór firmy do wykonania prac ziemnych to niezwykle ważna decyzja. Postaw na doświadczonego i rzetelnego wykonawcę, który dba o bezpieczeństwo swoich pracowników i zapewnia wysoką jakość usług.

Zapraszamy do skorzystania z usług naszej firmy! Posiadamy doświadczoną kadrę i nowoczesny sprzęt, co pozwala nam na bezpieczne i efektywne wykonywanie prac ziemnych różnego typu.

Zaufaj nam – zbudujemy Twój sukces!

Dodatkowe informacje:

  • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 r. poz. 1332)
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1561)

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo, prace ziemne, kontrola, kierownik budowy, inspektor nadzoru budowlanego, BHP, projektant, rzeczoznawca

Przeszukaj naszą bazę wiedzy

Więcej artykułów

O jakiej porze roku najlepiej robić wykopy pod fundamenty?

Planujesz budowę domu i zastanawiasz się, kiedy najlepiej wykonać wykopy pod fundamenty? To ważny...

Najczęstsze błędy popełniane podczas wykopów?

Wykopy to nieodłączny element wielu przedsięwzięć budowlanych. Choć z pozoru mogą wydawać się...

Od czego zależy cena pracy koparki?

Wynajem koparki to usługa, która może być niezbędna przy różnego rodzaju pracach ziemnych, od...

Domowa hydraulika pod kontrolą – jak dbać o instalacje wodno-kanalizacyjne?

Instalacje wodno-kanalizacyjne to jeden z najważniejszych elementów każdego domu. Choć z pozoru...

Jak uniknąć awarii instalacji grzewczych?

Zima to czas, kiedy instalacje grzewcze pracują na pełnych obrotach. Niestety, jest to również...

Jak wyznacza się linie wykopu pod fundamenty?

Wyznaczenie linii wykopu pod fundamenty to kluczowy etap budowy, który determinuje stabilność i...

Jak wybrać odpowiednią instalację gazową?

Instalacja gazowa to doskonały sposób na obniżenie kosztów ogrzewania domu i wody użytkowej. Wybór...

Kiedy mogę potrzebować koparkę na budowie?

Koparka to maszyna budowlana, która jest niezbędna do wielu różnych prac ziemnych. Może być...

Jak oszczędzać wodę i energię dzięki instalacjom hydraulicznym?

W dobie rosnącej świadomości ekologicznej i coraz wyższych cen wody i energii, oszczędzanie tych...

Czy koparka może przejechać przez wąską bramę?

To częste pytanie, które słyszymy od naszych klientów. Odpowiedź brzmi: to zależy. Szerokość...

Skontaktuj sie z nami

Zadzwoń

+48 504 081 358

Napisz

kontakt@koparka.sanok.pl

Odwiedź nas

38-500 Trepcza, ul. Glinice 47